Modèle de prix Infinity ECM platforme • Starter
 • Do 5 korisnika
 • Mikro tvrtke
 • 99 €/korisnik
 • Cijena po korisnicima (CAL's)
  +
  Cijena po podsustavu
  Plaćanje licence po korisniku uz cijenu implementacije od našeg partnera - CALs (vrijedi za sve podsustave)
 • 50% funkcionalnosti
  Postotak funkcionalnosti u odnosu na punu verziju sustava
 • Trajna licenca
  Tip korisničke licence za Infinity ECM platformu


 • Professional
 • Do 20 korisnika
 • Male tvrtke
 • 199 €/korisnik
 • Cijena po korisnicima (CAL's)
  +
  Cijena po podsustavu
  Plaćanje licence po korisniku uz cijenu implementacije od našeg partnera - CALs (vrijedi za sve podsustave)
 • 70% funkcionalnosti
  Postotak funkcionalnosti u odnosu na punu verziju sustava
 • Trajna licenca
  Tip korisničke licence za Infinity ECM platformu


 • Business
 • Do 200 korisnika
 • Medium Companies
 • 249 €/korisnik
 • Cijena po korisnicima (CAL's)
  +
  Cijena po podsustavu
  Plaćanje licence po korisniku uz cijenu implementacije od našeg partnera - CALs (vrijedi za sve podsustave)
 • 85% funkcionalnosti
  Postotak funkcionalnosti u odnosu na punu verziju sustava
 • Trajna licenca
  Tip korisničke licence za Infinity ECM platformu


 • Enterprise
 • Neograničeno
 • Velike tvrtke
 • 299 €/korisnik
 • Cijena po korisnicima (CAL's)
  +
  Cijena po podsustavu
  Plaćanje licence po korisniku uz cijenu implementacije od našeg partnera - CALs (vrijedi za sve podsustave)
 • 100% funkcionalnosti
  Postotak funkcionalnosti u odnosu na punu verziju sustava
 • Trajna licenca
  Tip korisničke licence za Infinity ECM platformu

 • Glavne značajke

 • Samostalna instanca baze podataka za svaku tvrtku
 • Mogućnost lakog prelaska na viši ili niži paket platforme
 • Podrška za višejezičnost platforme i svih njenih podsustava
 • Mogućnost korištenja sustava u Cloudu i mjesečnog plaćanja
 • Besplatna e-mail podrška korisnicima u Cloud modelu najma
 • Fleksibilni odabir dostupnih sustava i modula platforme
 • Integracija s podržanim globalnim vanjskim sustavima
 • Generički fleksibilni tablični pregledi i izvještaji uz export
 • Prilagodba veličine ekrana (desktop / tablet / mobitel)
 • Osnovni Infinity Core dashboard (bez dodatnih dashborda)
 • Sigurnosti mehanizmi za pristup sustavu i podacima
 • Korištenje predložaka dokumenata (word tamplates)
 • Upravljanje verzijama i serijama dokumenata u DMS-u
 • Pohrana dokumenata na online DMS servis (Google Drive)
 • Personalizacija sustava prema logiranom korisniku
 • Standardne dashboard konzole (widgeti, KPI, grafovi)
 • Kreiranje i upravljanje podsjetnicima (slanje na e-mail, SMS)
 • Korištenje na vlastitom serveru kod kupnje ili najma 24.mj
 • Mogućnost izrade specifičnih izvještaja po mjeri naručitelja
 • Mogućnost integracija s drugim sustavima putem web servisa
 • Pohrana dokumenata u bazu podataka ili datotečni sustav
 • Integracija s web stranicom klijenta (Web upisne forme)
 • Ovjera i odobravanje dokumenata pohranjenih u DMS
 • Razvoj novih sustava i funkcionalnosti platforme po mjeri
 • Samostalna instanca aplikativnog sustava u Cloudu
 • Mogućnosti integracije i sinkronizacije kalendara korisnika
 • Pristup administraciji VM servera kod kupnje ili 24.mj najma
 • Dostupnost Infinity integracijskog podsustava (web servisi)
 • Napredni sigurnosni mehanizmi (oAuth protokol + tokeni)
 • E-mail ticketing i tracking (do 2 poštanska sandučića)
 • Napredne menadžerske konzole (dashboard, KPI, grafovi)
 • Integracija s vanjskim DMS-om za pohranu dokumenata
 • Samostalna izrada predložaka dokumenata i njihov upload
 • Mogućnost korištenja sustava od strane vanjskih korisnika
 • Moguće integracije s imeničkim servisima (AD/IDS/LDAP)
 • Automatsko kreiranje i slanje ponavljajućih računa klijentima
 • Dostupnost svih sustava i modula Infinity ECM platforme
 • BPM (upravljanje statusima, prijelazima i workflow verzijama)
 • Interaktivna kolaboracija i komunikacija među korisnicima
 • Upravljanje razinama tajnosti dokumentacije i zapisa
 • ServiceDesk i ostali portali za potrebe vanjskih korisnika
 • Podrška za više virtualnih service deskova po tvrtki (do 3)
 • E-mail ticketing i tracking (do 5 poštanskih sandučića)
 • Multi DMS (podrška za pohranu u više DMS sustava) – do 2
 • Multi-org (rad više povezanih tvrtki unutar istog sustava)
 • Mogućnost detaljne optimizacije i prilagodbe sustava klijentu
 • Bez ograničenja funkcionalnosti platforme i broja korisnika
 • Mogućnost kupnje programskog koda Infinity ECM platforme
 • Upravljanje dodavanjem meta podataka i meta kartica
 • Podrška za razvoj dodatnih sustava i vanjskih plug-in modula
 • Sumarni pregled uključenih opcija po paketima:

 • Starter

 • 15/50

 • Professional

 • 30/50

 • Business

 • 44/50

 • Enterprise

 • 50/50