Uspješno implementirana Infinity ECM platforma – Klara d.d.

Zagrebačka pekarna Klara (Klara – Zagrebačke pekarne Klara d.d.) je 2022. godine uspješno počela sa uvođenjem Infintiy ECM platforme u svoje poslovanje. Korištenjem vanjskog portala za narudžbe je ubrzala proces naručivanja te poboljšala proces od kupca do dobavljača.

Osim portala, za potrebe poslovanja je razvijen modul za imovinu kako bi se olakšala evidencija i praćenje sveukupne imovine u vlasništvu tvrtke. Više informacija o našoj tvrtki i samom rješenju pronađite na sljedećem linku: O nama – APPCRO d.o.o.

Razvili smo novi modul: VANJSKI PORTALI

Proširili smo Infinity ECM platformu sa novim modulom:

 • Vanjski portali.

Vanjski portali nude mogućnost da se kupcima i kontaktima omogući pristup do bitnih informacija i funkcionalnosti uz ograničene mogućnosti i prava, npr. kupci mogu kreirati narudžbe, dobavljači mogu kreirati ponude, zaposlenici mogu voditi evidenciju o slobodnim danima i putnim nalozima.

Portali pružaju mogućnost kreiranja i upravljanja sa korisnicima koji nemaju omogućenu prijavu u Infinity sustav. Na ovaj način se pruža udaljeni pristup do podataka i kreiranje korisnika koji nemoraju nužno imati sva prava za preglede i uređivanja i kreiranja podataka, npr. kreira se korisnik koji će kreirati zahtjeve. Takvom korisniku nije potrebno da vidi sve račune, ugovore, imovinu, korisnike, kreira sve entitete, u ovakvom slučaju se kreira korisnik i dodijeli se na SD portal.

Uključeno je nekoliko vanjskih portala u sklopu Infinity ECM platformu:

 • Portal narudžbi
 • GDPR Portal
 • Service Desk Portal
 • Portal ugovora
 • Portal projekata
 • Portal nabave
 • Portal računa
 • Portal ljudskih resursa
 • Portal imovine
 • Portal prodaje
 • Portal kolaboracije
 • Portal uredskog poslovanja.

Višejezična platforma

Ponosni smo što objavljujemo da će naša platforma Infinity ECM uskoro biti dostupna na 23+ različita jezika.

Jezici: Arapski; Kineski, Hrvatski, Češki, Nizozemski, Engleski, Francuski, Njemački, Grčki, Indijski, Mađarski, Indijski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Ruski, Španjolski, Švedski, Turski, Ukrajinski.

Posjedujemo certifikate za 3 nove norme!

Ponosni smo što objavljujemo da APPCRO d.o.o. posjeduje certifikate za 3 nove norme.

ISO 9001:2015

Svaka organizacija može o sebi misliti da je dobra, ali ako za to ima i certifikat od akreditirane organizacije onda je to vjerodostojna potvrda.

 Potrebno je utvrditi procese potrebne za sustav upravljanja kvalitetom, odrediti njihov slijed i međusobno djelovanje, kriterije i metode za upravljanje tim procesima, osigurati dostupnost potrebnih resursa i informacija nužnih za potporu pri provođenju i nadziranju tih procesa, nadzirati, mjeriti i analizirati te procese i provoditi postupke nužne za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno njihovo poboljšavanje.

ISO 27001:2017

Pruža pomoć organizaciji da upravlja sigurnošću resursa kao što su financijske informacije, intelektualno vlasništvo, podaci o zaposlenicima ili informacije povjerene od trećih strana. Certifikat je potvrda zainteresiranim stranama da su rizici za sigurnost informacija pod kontrolom i u prihvatljivim granicama.

Potrebno je identificirati informacijske resurse, utvrditi njihove slabosti i ranjivosti, procijeniti rizike za prijetnje informacijske sigurnosti i poduzimati dodatne mjere za rizike koji se ocijene kao neprihvatljivi. U području primjene treba identificirati i poduzimati kontrole za informacijsku sigurnost prema Aneksu norme.

ISO 22301:2012

Daje povjerenje da organizacija ima sustave i kontrole kako bi se spriječile neželjene pojave i da se može nositi sa svim situacijama koje se mogu pojaviti, te omogućiti brzi povratak u redovito poslovanje, nakon pojave akcidenta.

Ovaj standard su pisali vodeći stručnjaci za kontinuitet poslovanja, i on pruža najbolji okvir za upravljanje kontinuitetom poslovanja u organizaciji. Ako se implementira na primjeren način smanjit će se mogućnost za prekid poslovanja, ali ako takav prekid i nastupi, organizacija će biti sposobna odgovoriti na primjeren način što će drastično smanjiti potencijalnu štetu od takvog prekida.

Više informacija o našoj tvrtki i našim rješenjima pronađite na sljedećem linku: O nama – APPCRO GRUPA.

Uspješno implementirana Infinity ECM platforma – UPI-2M Plus d.o.o.

Za potrebe tvrtke UPI-2M Plus d.o.o. (UPI2MBOOKS – Online Knjižara Dobrih Ideja!) uspješno je implementirana Infinity ECM platforma  te je tako povećana konkurentnost i učinkovitost cjelokupnog poslovanja tvrtke.

Ovo je još jedan u nizu uspješnih primjera implementacije Infinity ECM platforme tvrtki koja je posvećena arhitekturi, graditeljstvu, dizajnu i umjetnosti a pruža visoko kvalitetnu uslugu u knjižničarskom, nakladničkom i distribucijskom području. Infinity ECM platforma tvrtki je donijela unapređenje razvoja i tehnološku spremnost naspram konkurencije. Više informacija o našoj tvrtki i samom rješenju pronađite na sljedećem linku: O nama – APPCRO GRUPA.

Uspješno implementirana Infinity ECM platforma – FGAG – Split

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (unist.hr)) je koristeći Infinity ECM platforma unaprijedio svoje poslovanje te izvođenje svakodnevnih fukncionalnosti na području ugovora, računa te vođenja projekata.

Ovom implementacijom, Infinity ECM platforma je poboljšala operativne poslove, omogućila informatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa. Više detalja o našoj tvrtki i Infinity ECM platformi pronađite na sljedećem linku: O nama – APPCRO GRUPA.

Uspješno implementirana Infinity ECM platforma – Inter Solutio d.o.o.

Tvrtka Inter Solutio d.o.o. (Home | Inter Solutio d.o.o. (inter-solutio.hr)) uspješno je uvela Infinity ECM platformu te je tako povećana efikasnost u izvršavanju poslovnih procesa na području ugovora, računa, korporativnog upravljanja, imovine te projekata.

Ovom implementacijom, Infinity ECM platforma je omogućila digitalizaciju poslovanja. Više detalja o Infinity ECM platformi i nama pronađite na sljedećem linku: O nama – APPCRO GRUPA.

Certifikat o partnerstvu za BlueBOX IT Pty Ltd

Čestitamo našem partneru BlueBOX IT Pty Ltd., iz Melbourna, Australia za Infinity ECM Silver partnerstvo.

APPCRO d.o.o. radi prodaju preko svojih partnera. Imamo svjetsku mrežu partnera koji su dobro obučeni za instaliranje i podršku Infinity ECM-a u oblaku ili na lokaciji.

Vrlo bitan segment rada tvrtke je i kontinuirana suradnja sa našim vanjskim suradnicima koji su zaduženi za specijalizirane tehnologije ili su iznimni eksperti u određenim domenskim područjima, čime tvrtka osigurava pokrivenost u svim segmentima svoga rada. Vanjske resurse koristimo i alociramo ovisno o projektnim zahtjevima i veličini projekta, te na taj način ostvarujemo pokrivenost kvalitetnim ljudskim kapacitetima u svim projektnim segmentnima,  što nam osigurava mogućnost uspješne realizacije i vrlo velikih zahtjevnih projekata.

Pronađite Infinity ECM partnera u vašoj blizini kako biste danas provjerili jedinstvene značajke Infinity ECM-a!

Više o Infinity ECM platformi i našim partnerima možete naći ovdje: Pronađite partnera – Infinity ECM