Napredna komunikacija prisutna je skoro na svakom profilu u sustavu. Korisnik na kartici Kolaboracija ima moguće četiri taba:

  • Komentari – ukupan broj komentara za taj zahtjev (npr. Na profilu prodajne ponude prikazivati će se broj komentara vezan za tu specifičnu prodajnu ponudu.)
  • Zadaci – ukupan broj zadataka vezanih uz odabrani komentar.
  • Događaji – ukupan broj događaja vezanih uz odabrani komentar.
  • Privici – ukupan broj privitaka vezanih uz odabrani komentar.

Komentar se može favorizirati, označiti sa Sviđa mi se, odgovoriti na komentar te pod opcijom Dodaj aktivnost kreirati novi zadatak ili događaj koji će se kasnije pojaviti pod tabom Zadaci odnosno Događaji.

Pročitaj FAQ

On-premise
Infinity ECM On-premise
  1. On premise – osnovne značajke
Cloud verzija
Infinity ECM Cloud verzija
  1. Cloud verzija – osnovne značajke
Naplata
On premise i cloud verzija
  1. Cloud naplata
  2. On premise naplata
Integracije
Infinity ECM Integracije
  1. Usluge integracije
Partneri
Infinity ECM partneri
  1. Partnerstva