Eksterni Portal

Eksterni portal omogućuje internim i vanjskim korisnicima i partnerima da mogu samostalno gledati i djeliti podatke. Omogućuje korisnicima da komuniciraju s tvrtkom bez da imaju korisnički račun za Infinity ECM platformu. Ovaj 'super'-portal zapravo sadrži šest potpuno cjelovitih portala: Service Desk portal, GDPR portal, Imovinski portal, Portal za Porjekte, Portal za Ljudske Resurse, te Portal za Ugovore. Iako spomenuti portali ne nude neke od naprednih funkcionalnosti i opcija koje nudi Infinity ECM platforma i sistemi koji pokrivaju ista područja, oni podržavaju one temeljne funkcije i mogu im pristupiti zaposlenici, ugovorni radnici (honorarci i freelanceri), partneri, klijenti (pravne i fizičke osobe), suradnici, vanjski suradnici, dobavljači, te svi drugi koje ste ovlastili da pristupe, bez potrebe za Infinity ECM korisničkim računom, i to u neograničenom broju.

Service Desk portal

Service Desk portal jedinstveno je rješenje za upravljanje svim zahtjevima, incidentima, komplikacijama, te zahtjevima za izmjenama, od internih i vanjskih korisnika. Pokriva iste osnovne funkcionalnosti kao i Service Desk sustav Infinity ECM-a, te mu može pristupiti neograničen broj zaposlenika, ugovornih radnika (honorarni ili freelanceri), partnera, klijenata (pravne ili fizičke osobe), suradnika, vanjskih suradnika, dobavljača, ili drugih korisnika s ovlaštenjem za pristup, istovremeno.

GDPR portal

GDPR portal cjelovito je i sveobuhvatno moderno rješenje za upravljanje i zaštitu osobnih podataka, te Vašoj tvrtki pomaže kontinuirano motriti i osiguravati poslovanje u skladu s GDPR odredbom Europske Unije. Ovaj portal značajno korisnicima olakšava vođenje vlastitih osobnih podataka, te svim korisnicima nudi mogućnost odabrati koji podaci će se, kako i gdje, obraćivati, te u koje svrhe. Korisnik u bilokojem trenutku ima mogućnost davanja i opoziva pristanka.

Portal za Ljudske Resurse

Ovaj portal Vašim zaposlenicima nudi sveobuhvatni uvid u vlastite zaposleničke podatke, omogućava im da budu u toku s internim događajima i događanjima, i osigurava njihovo zadovoljstvo i efikasnost. Korisnici portala imaju mogućnost pristupiti i vidjeti provjere vlastitog rada, vidjeti osnovne informacije o sebi, evidentirane vještine i znanja, bilo koje obrazovanje ili usavršavanje koje trenutno pohađaju, itd. Svi zaposlenici imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za godišnji odmor, bolovanje, ili drugi oblik izostanka s posla, te će biti putem portala obavješteni ako i kada je predani zahtjev odobren.

Portal za Projekte

Ovaj portal omogućuje Vašim zaposlenicima da u svakom trenutku imaju uvid u sve svoje zadatke vezane uz projekt na kojemu rade sami ili na kojemu njihov tim radi. Portal im omogućuje da objavljuju sve važne obavijesti vezane uz svaki pojedini projekt, a Vama omogućava lakše vođenje projekata. Svaki zaposlenik na portalu ima pristup samo podacima i dokumentima vezanim uzz projekt na kojemu radi, i samo ako ste tom zaposleniku omogućili pristup tim podacima i dokumentima. Svaki korisnik može objaviti novosti o trenutnoj fazi projekta, vlastitim zadacima ili zadacima tima, i može neposredno primati nove zadatke koji su mu dodijeljeni putem Infinity ECM sustava.

Imovinski portal

Ovaj portal služi tome kako bi svi Vaši zaposlenici imali uvid u svu imovinu za koju su zaduženi ili koja je vezana uz njihove trenutne zadatke i projekte. Odaberite koje ovlasti ćete pružiti Vašim zaposlenicima, te ih obavijestite o svim potrebnim radnjama i zadacima vezanim uz imovinu za koju su zaduženi. Svaki zapslenik može s lakoćom doći do svih informacija u svezi s imovinom koja im je dodjeljena (serijski brojevi za softvere, garancije za službene uređaje, osiguravateljske i registracijske podatke o službenim vozilima, itd.).

Portal za Ugovore

Ovaj portal omogućuje svakom korisniku da pristupi osnovnim informacijama o javno-dostupnim ugovorima koji se tiču Vaše tvrtke, svim internim ili vanjskim ugovorima koje su potpisali s tvrtkom ili u njeno ime ili ime njenih suradnika ili partnera, ugovore za koje su ovlašteni da upravljaju njihovom provedbom, te ugovore kojima upravljaju ili trebaju imati uvid u njih radi prirode vlastitog posla, te sve relevantne dokumente vezane uz te ugovore. Svaki korisnik je odmah obavješten kada god se dogodi izmjena ili novost u vezi bilo kojeg ugovora za koji su oni zaduženi ili kojemu imaju ovlašten pristup.