Ljudski resursi

Iza proizvodnje svakog proizvoda stoji ljudski trud i sati rada. Bitan dio svakog kolektiva su ljudski resursi. Ljudski resursi, njihova znanja, sposobnosti, vještine i kompetencije su ključni faktori uspješnog poslovanja i djelovanja svakog poduzeća, organizacije ili institucije.Podsustav omogućuje upravljanje zapošljavanje, odabirom, poticanjem zaposlenika, obukom i usavršavanjem, ocjenom uspješnosti zaposlenika, odlučivanjem o naknadama i pogodnostima itd.

Upravljanje zaposlenicima

Selekcija kadrova se vrši na osnovu razrađenih specifičnih metoda i tehnika. Povećajte preglednost, brzo baratajte svim parametrima za uredno vođenje kadra. Imajte mogućnost kreiranja, vođenja i povezivanja svih zaposlenika.

Putni nalozi i loko vožnje

Modul omogućuje preglednu i potpunu evidenciju i planiranje putnih naloga i loko vožnja. Evidenciju svih troškova proizašli iz službenih putovanja te mogućnosti ispisa u standardnom obrascu.

Upravljanje certifikatima

Upravljajte certifikatima zaposlenika i same organizacije. Modul omogućuje kreiranje i pregled u fazu pojedinog certifikata, negovo trajanje i tehnologiju.

Evidencija odsustva

Modul omogućuje izuzetno preglednu i potpunu evidenciju u odsustva svih zaposlenika. Kreirajte ili pristupite svakom odsustvu za pojedinog zaposlenika. Mogućnost odobravanja odsustva i vezanja svih izbivanja zaposlenika na njegov profil.