Projekti i projektni programi

Projekti i programi su privremeni napori ili međusobno povezane aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem ispunjenja očekivanog rezultata. Upravljanje projektima zahtjevan je posao, no uz pomoć ovog podsustava savladajte prepreke te realizirajte svoje projektne aktivnosti uz jednostavno upravljanje resursima i rizikom.

Upravljanje projektima

Definirajte tim i dozvole članova za rad na projektu. Svakom od članova omogućen je pristup projektu prema zaduženjima. Podustav obuhvaća kompletno praćenje projekta od definiranja projektnih faza i praćenja projektnih isporuka, preko kreiranja zadataka i evidencije rada zaposlenika do financijske alokacije i sastavljanja projektnih izvješća.

Gantt dijagram

Svaki projekt može se vidjeti u gantt dijagramu. Gantt dijagramu se može pristupiti preko tabličnog pregleda projekata ili preko profila projekta. U dijagramu se vide vremena trajanja (procijenjeno, planirano vrijeme) projekta, njegovih faza, radnih naloga i zadataka.

Projektne faze

Put do ostvarenja projektnih ciljeva odvija se kroz projektne faze. Sustav omogućava kreiranje i definiranje projektnih faza, određivanje planiranog i stvarnog trajanja pojedine faze te unos i praćenje postotka realizacije pojedine faze.

Projektne isporuke

Definiranje i kreiranje projektnih isporuka odnosno konkretnih proizvoda, usluga ili procesa koji su nastali tijekom projekta u svrhu postizanja cilja. Prilikom definiranja isporuke moguće je odrediti u kojem statusu se isporuka nalazi, definirati procijenjeni angažman, utrošeno vrijeme te financijsku vrijednost.

Projektni radni nalozi

Radni nalozi omogućuju planiranje i evidenciju rada djelatnika na projektu u svrhu lakšeg izvršavanja zadataka. Sustav omogućuje kreiranje radnih naloga na projektu ili povezanih na projektnu fazu u svrhu jasnog određivanja zadataka i lakše realizacije pojedine faze projekta.

Projektni zadaci

Unutar projekta moguće je kreirati zadatke. Definiranjem pojedinosti zadatka, određuju se razina prioriteta zadatka i potreban angažman te se zadatak dodjeljuje jednom od članova tima.

Projektni rizici

Upravljanje rizicima neophodan je element upravljanja projektom. Pravovremenim definiranjem rizika kroz sustav izbjegnite potencijalne opasnosti za neuspjeh projekta te vodite računa o planu, performansama, vremenu, kvaliteti i troškovima projekta.

Projektni izvještaji

Za efikasno upravljanje projektima važni su kvalitetni izvještaji. Podsustav omogućuje kreiranje izvještaja za analizu i praćenje aktivnosti, utrošenog vremena i angažiranog ljudskog kapitala. Kreirajte izvještaj kroz nekoliko klikova provjerite bilo koji aspekt vašeg projekta.