Infinity ECM moderna je multi funkcionalna platforma koja osigurava brzu digitalnu IT tranformaciju i uključuje 17 podsustava za upravljanje kompletnom organizacijom.

1. Infinity Core (jezgra sustava)

Osnovni podsustav za praćenje poslovnih aktivnosti uz upravljanje: Dashbordima; Pregledom aktivnosti; Kalendarima i događajima; Zadacima; Pozivima; Bilješkama; Podsjetnicima; Potpisima i ovjerama; Kontaktima; Katalogom proizvoda/usluga; Kolaboracijom; Registrom punomoći.

Pročitaj više

2. Upravljanje marketingom

Planiranje i upravljanje marketinškim kampanjama (uz masovno slanje kampanja na E-mail, SMS, Fax); Telemarketing; Praćenje rezultata kroz marketing master pogled; Praćenje troškova; Evidencija i kvalifikacija potencijalnih leadova; Distribucijske liste; Marketing dashboardi i predlošci poruka.

Pročitaj više

3. Prodajne aktivnosti

Pregled pretprodajnih aktivnosti iz marketinga; Upravljanje prodajnim prilikama (prodajni lijevak, kanban pogled, prodajni koraci, prodajni zadaci, prodajni događaji); Praćenje profitabilnosti; Automatsko generiranje ponuda iz predložaka; Prodajni dashbordi; Podsjetnici; Izvještaji..

Pročitaj više

4. Upravljanje ugovorima

Upravljanje okvirnim ugovorima, ugovorima, narudžbenicama, uz hijerarhijskog praćenje alokacije i realizacije utrošenih sredstava. Generiranje ugovora iz predložaka ugovora; Hijerarhija ugovora; Kolaboracija; Sudionici i potpisnici; Podsjetnici; Dashboardi; Izvještaji.

Pročitaj više

5. Projekti i programi

Upravljanje projektima i programima, financijsko planiranje projekta, faze, radni nalozi, zadaci, evidencija rada, hijerarhija projekta, projektni rizici, gantogram, isporuke, dashboardi, označivači (milestones), kolaboracija, planiranje, izvještaji..

Pročitaj više

6. Upravljanje računima

Evidencija ulaznih i izlaznih računa (eRačun, ponavljajući računi, predujmovi, odobrenja, terećenja, fiskalizacija, predlošci računa); proces odobravanja ulaznih računa uz grupnu i pojedinačnu ovjeru); otpremnice, radni nalozi, opomene, dashbordi, izvještaji..

Pročitaj više

7. Service Desk + SD portal

Evidencija korisničkih zahtjeva, problema, inidenata, zahtjeva za promijenama uz praćenje realizacije prema ITIL metodologiji, upravljanje bazom znanja, evidencija dobavljača, pregled SD korisnika, virtualni service deskovi, SD portal za vanjske korisnike, rokovi rješavanja prema SLA, dasobordi, izvještaji..

Pročitaj više

8. Upravljanje imovinom

Evidencija i upravljanje svim vrstama imovine (nekretnine, vozila, HW, SW, oprema), hijerarhija imovine, otkrivanje HW uređaja na mreži; upravljanje softverom i licencama; konfiguracijske stavke; nadzor imovine, projekti održavanja imovine, dashbordi, izvještaji..

Pročitaj više

9. Upravljanje pozivima

Evidencija poziva dohvatom iz digitalne VoIP telefonske centrale uz kreiranje povezanih: zadataka, događaja, Service desk i GDPR zahtjeva, detalja razgovora i trajanja. Evidencija mobilnih poziva, dashbordi, CRM desktop plugin za brzi prikaz pozivatelja, izvještaji. .

Pročitaj više

10. 360° Pogled i evidencije rada

Detaljni 360 stupnjeva pregled svih podataka na jednom mjestu za promatranu tvrtku ili osobu (kontakt) koji se povlače iz svih ostalih sustava Infinity ECM platforme ili vanjskih sustava. Pregled ukupne evidencije rada i zapisa o radu zaposlenika za određeni period..

Pročitaj više

11. Upravljanje datotekama (DMS)

Tablični pregled, dohvat i pohrana dokumenata na višestruke lokacije pohrane (multi DMS), upravljanje verzijama i serijama dokumenata, mogućnost brze ovjere i odobravanja svih pohranjenih dokumenata u sustavu, oznake i meta tagovi dokumenta..

Pročitaj više

12. Uredsko poslovanje (eUred)

Evidencija ulaznih i izlaznih pošiljki, evidencija pismena i predmeta, elektroničke i materijalne dostavnice, grupna otprema pošte (expedit), arhiviranje dokumentacije, izlučivanje arhivske građe, korištenje dokumentacije iz arhive (revers), dashbordi, izvještaji..

Pročitaj više

13. Interni Portal

Pregled i kreiranje zasebnih portalskih grupa (sitova); Upravljanje kolaboracijom, proces odobrenja zahtjeva; službene objave; novosti, FAQ, e-Učenje, obavijesti, dijeljenje datoteka, galerija slika, dashbordi; pregled zaposlenika i internih poslova, interni chat..

Pročitaj više

14. GDPR Manager + GDPR Portal

Sustav za upravljanje zaštitom osobnih podataka potpuno usklađen s GDPR regulativom. Obuhvaća: kataloge podataka, svrhe obrade, procese i aktivnosti obrade, prava ispitanika, subjekte i ispitanike, privole, registar povreda, procjene učinka (DPIA), lokacije podataka, audit, revizije procesa, edukacije, dashbordi..

Pročitaj više

15. Praćenje emailova (ticketing)

Upravljanje grupnim e-mail pretincima od strane više agenata. Praćenje i ulančavanje e-mailova putem e-mail tokena. Automatski e-mail odgovori pošiljatelju, pregled e-mailova (pristigli, poslani, arhivirani), kolaboracija, odgovaranja na e-mail iz sustava, povezivanje e-maila na ostale procese..

Pročitaj više

14. Ljudski resursi

Iza proizvodnje svakog proizvoda stoji ljudski trud i sati rada. Podsustav omogućuje upravljanje zapošljavanje, odabirom, poticanjem zaposlenika, obukom i usavršavanjem, ocjenom uspješnosti zaposlenika, odlučivanjem o naknadama i pogodnostima itd..

Pročitaj više

15. ISO upravljanje

Podsustav ISO upravljanja osigurava ispravan postupak, te da je vaš tim u svakom trenutku potpuno svjestan kako učinkovito provoditi vašu uslugu i ispuniti ciljeve. Da ste dosljedni u onome što radite, napredujete prema svom ciljanom odredištu i upravljate njime što sigurnije uz minimalan gubitak resursa..

Pročitaj više